ചേർത്തല അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ നിന്നും വേളാങ്കണ്ണി വരെയുള്ള കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ് സർവീസ്