അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജു

1954 നവംബർ 18 ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂന്തുറയിൽ ലൂർദമ്മയുടേയും എസ്. അൽഫോൺസിന്റേയും മകനായി ജനിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജു തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. തുമ്പ സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രീ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം മാർ ഇവാനിയസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടി.

രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം

വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ കെ.എസ്.സി.യിലൂടെ  രാഷ്ട്രീയജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
1987 മുതൽ 1997 വരെ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) വിഭാഗത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായും 1998-ൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു.പിന്നീട്  ജനാധിപത്യ കേരളാ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ രൂപീകരണം മുതൽ പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിസേവനം അനുഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് .

1987 മുതൽ 1997 വരെ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) വിഭാഗത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായും 1998-ൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു.

1990-ൽ ശംഖുമുഖം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1996-ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്  ആദ്യമായി നിയമസഭാംഗമായി.

2010-ൽ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ ലയിച്ചെങ്കിലും 2016-ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മാണി ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്  യു.ഡി.എഫ് വിട്ട് എല്‍ ഡി എഫിലേക്ക്  ചേർന്നു പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

2021-ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വീണ്ടും നിയമസഭാംഗമായി.

2021 മെയ് 20 മുതൽ രണ്ടാം  പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയില്‍  ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി.

പദവികൾ
ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി
ചെയർമാൻ, തിരുവിതാംകൂർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ്
ചെയർമാൻ, കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷന്‍
സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം, കേരള സർവകലാശാല