തിയതി  വിഷയം  തലക്കെട്ട്‌  രേഖ /ഓര്‍ഡര്‍
30-04-2022 ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധന  ബസ്‌ ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധന  Stage Carriages Fare Revised
16-05-2022 വാഹനീയം അദാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ജില്ലകളിലെ വിവരങ്ങള്‍  Adobe Scan 16-May-2022 (3)
17-05-2022  നികുതി  സ്റ്റേജ് ക്യാരിയേജുകളുടെ നികുതി ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടി document(23) (1)
26-05-2022 നികുതി  മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് Tax exemption to the vehicles owned by mentally challenged person
30-05-2022 വാഹന നിരക്ക്  സ്റ്റേജ് ക്യാരിയേജുകളുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് നിലവില്‍വന്നു  eogfiledownload (6)
30-05-2022 വാഹന നിരക്ക്  സ്റ്റേജ് ക്യാരിയേജുകളുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് Stage Carriages Fare Revised (1)